Header image

Reglement

Schaatsbaan

 • Het betreden van het evenemententerrein is geheel op eigen risico.
 • Het betreden van de schaatsbaan is eveneens geheel op eigen risico.
 • Op het evenemententerrein zijn camera’s aanwezig die opnames maken voor uw en onze veiligheid.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kleding te dragen.
 • Het dragen van handschoenen op de ijsbaan is verplicht!
 • Het is verboden met de gehuurde schaatsen de tent te verlaten.
 • Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Bij gebruik van de schaatsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. is niet toegestaan. Het is eveneens verboden sneeuw- en ijsballen te gooien.
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of over deze boarding te klimmen dan wel hiertegen te schoppen.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen in de schaatshal en op de schaatsbaan.
 • Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het evenemententerrein te verwijderen. Verwijdering geschied zonder restitutie van de betaalde gelden.
 • Schade aan eigendommen van DongenIce, zoals boarding, schaatsbaan, de tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de schaatsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein en de directe omgeving: alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, lachgas, wapens en/of scherpe voorwerpen.
 • Het is op het gehele evenemententerrein verboden eigen drank en/of etenswaren te nuttigen.
 • Roken is op het gehele evenemententerrein verboden.
 • Toegang tot de schaatsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig schaatsticket of abonnement.

Roetsjbaan

 • Het gebruik van de Roetsjbaan is geheel op eigen risico.
 • Het gebruik van de Roetsjbaan is alleen toegestaan wanneer er toezicht is van herkenbare medewerkers.
 • Gasten en/of aanwezig publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • Gebruik van de Roetsjbaan is alleen toegestaan wanneer men minimaal 4 jaar oud én 1 meter lang is.
 • Het gebruik van de Roetsjbaan kan worden onderbroken in geval van ernstige veranderingen in het weer, zoals regen, hagel, sneeuw, storm en onweer en/of wanneer er schade aan de Roetsjbaan is. Ook kan de organisatie te allen tijde besluiten de Roetsjbaan te sluiten.
 • Het is verboden sneeuw- en ijsballen te gooien op en rondom de Roetsjbaan.
 • Het is verboden op de Roetsjbaan om meer dan 2 banden tegelijk in dezelfde baan te gebruiken.
 • Het is verboden gebruik te maken van de Roetsjbaan wanneer men onder invloed is van alcohol en/of drugs.
 • Het is verboden gebruik te maken van de Roetsjbaan wanneer men zwanger is.
 • Het is verboden de banden anders te gebruiken dan voor het naar beneden glijden van de Roetsjbaan.
 • Het is verboden om liggend op de band naar beneden te glijden.
 • Het is verboden om zittend op de rand van de band naar beneden te glijden.
 • Het is verboden om met meer dan 1 persoon per band naar beneden te glijden.
 • Het is verboden om voorwerpen in de band mee te nemen (zoals paraplu’s, handtassen en rugzakken enz.).
 • Het trekkoord dient in de band te liggen voordat men naar beneden glijdt.
 • Het is niet toegestaan de baan te betreden anders dan wanneer men naar beneden glijdt en/of dit doet op aanwijzingen van de aanwezige medewerkers.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de Roetsjbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.