Header image

Reglement

Schaatsbaan

 • Het betreden van het evenemententerrein, zowel buiten als binnen, is geheel op eigen risico.
 • Het betreden van de ijsbaan in de tent is eveneens geheel op eigen risico.
 • Op het evenemententerrein en in de tent zijn camera’s aanwezig. Er worden dus opnames van u gemaakt voor uw en onze veiligheid.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij u aan beschermende kledingstukken te dragen.
 • Het dragen van handschoenen op de ijsbaan is verplicht!
 • Het is verboden met de gehuurde schaatsen de tent te verlaten.
 • Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Bij gebruik van de ijsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. is niet toegestaan. Het is eveneens verboden sneeuw- en ijsballen te gooien.
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of over deze boarding te klimmen dan wel hiertegen te schoppen.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen op de ijsbaan.
 • Schaatsers en/of publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. uit de tent en/of van het evenemententerrein te verwijderen. Verwijdering geschied zonder restitutie van de betaalde gelden.
 • Schade aan eigendommen van DongenIce, zoals boarding, schaatsende tent, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de ijsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein en de directe omgeving: alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens en/of scherpe voorwerpen.
 • Het is verboden eigen drank en/of etenswaren in de tent en in de huiskamer te nuttigen.
 • Roken is in de tent, met uitzondering van het terras buiten, ten strengste verboden.
 • Toegang tot de ijsbaan is alleen voorbehouden aan personen met een geldig ticket.

Roetsjbaan

 • Het gebruik van de RoetsjBaan is geheel op eigen risico.
 • Het gebruik van de RoetsjBaan is alleen toegestaan wanneer er toezicht is van herkenbare medewerkers.
 • Gasten en/of aanwezig publiek dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s), het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • Gebruik van de RoetsjBaan is alleen toegestaan wanneer men minimaal 4 jaar oud en 1 meter lang is.
 • Het gebruik van de RoetsjBaan kan worden onderbroken in geval van ernstige veranderingen in het weer, zoals regen, hagel, sneeuw, storm en onweer en/of wanneer er schade aan de RoetsjBaan is. Ook kan de organisatie te allen tijde besluiten de RoetsjBaan te sluiten.
 • Het is verboden sneeuw- en ijsballen te gooien op en rondom de RoetsjBaan.
 • Het is verboden om meer dan 2 banden op de RoetsjBaan tegelijk te gebruiken.
 • Het is verboden gebruik te maken van de RoetsjBaan wanneer men onder invloed is van alcohol en/of drugs.
 • Het is verboden gebruik te maken van de RoetsjBaan wanneer men zwanger is.
 • Het is verboden de banden anders te gebruiken dan voor het naar beneden glijden van de RoetsjBaan.
 • Het is verboden om liggend op de band naar beneden te glijden.
 • Het is verboden om zittend op de rand van de band naar beneden te glijden.
 • Het is verboden om met meer dan 1 persoon per band naar beneden te glijden.
 • Het is verboden om voorwerpen in de band mee te nemen (zoals paraplu’s, handtassen en rugzakken enz.).
 • Het trekkoord dient in de band te liggen voordat men naar beneden glijdt.
 • Het is niet toegestaan de baan te betreden anders dan wanneer men naar beneden glijd en/of dit doet op aanwijzingen van de aanwezige medewerkers.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de RoetsjBaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van, (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.