Reglement

DongenIce on tour

 • Schaatskaarten uitsluitend verkrijgbaar via www.dongenice.nl vanaf 12 december 2020 à €1,- per uur inclusief schaatshuur.
 • Kom maximaal 15 minuten voor het gereserveerde tijdslot naar De Cammeleur.
 • Na elk uur gaan alle kinderen van de schaatsbaan.
 • Toegang tot DongenIce on tour in De Cammeleur is alleen voorbehouden aan kinderen van de gemeente Dongen tot en met groep acht van de basisschool met een geldig e-ticket.
 • Het betreden van De Cammeleur en DongenIce on tour, zowel buiten als binnen, is geheel op eigen risico.
 • Kinderen mogen de schaatsbaan betreden met eigen ijshockey- of kunstschaatsen of speciale DongenIce-schaatsen. Niet toegestaan zijn: noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Voor de veiligheid tijdens het schaatsen raden wij de kinderen aan beschermende kledingstukken te dragen.
 • Het dragen van handschoenen op de schaatsbaan is verplicht!
 • Bij DongenIce on tour en in De Cammeleur zijn camera’s aanwezig. Er worden opnames gemaakt voor de veiligheid van de gasten en de vrijwilligers.
 • De schaatsbaan en/of hal voor de schaatsbaan in De Cammeleur zijn niet toegankelijk voor publiek.
 • Ouders/begeleiders mogen de kinderen afzetten bij de ingang en ophalen bij de uitgang van DongenIce on tour. Zij mogen de schaatsbaan en de hal voor De Cammeleur niet betreden.
 • Ouders/begeleiders die kinderen afzetten en ophalen én de schaatsende kinderen dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s) van DongenIce, het personeel van De Cammeleur en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.

vervolg reglement

 • Bij gebruik van de schaatsbaan dienen schaatsers onderling met elkaar rekening te houden. Hard, gevaarlijk en/of tegen de stroom in schaatsen, springen en/of stunten e.d. is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan op de boarding te zitten of over deze boarding te klimmen dan wel hiertegen te schoppen.
 • Het is verboden met schaatsen van DongenIce De Cammeleur te verlaten.
 • De organisatie, de aanwezige herkenbare medewerker(s) van DongenIce, het personeel van De Cammeleur en/of beveiligingsmedewerker(s) behouden zich te allen tijde het recht voor om iedereen die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van DongenIce on tour te verwijderen. Verwijdering geschied zonder restitutie van de betaalde gelden.
 • Schade aan eigendommen van DongenIce, zoals boarding, schaatsen, decoratie etc., zullen te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • De organisatie kan op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor letsel ontstaan op of rond de schaatsbaan. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie zal op geen enkele wijze verantwoordelijkheid dragen voor schade aan, of vermissing van (persoonlijke) eigendommen. De organisatie aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.
 • Roken is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar De Cammeleur en DongenIce on tour en de directe omgeving: alcoholhoudende dranken, vuurwerk, drugs, wapens en/of scherpe voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren op de schaatsbaan te nuttigen.